Συνάντηση του ACEMPI με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ)

Συνάντηση Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI) με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023, συνάντηση μεταξύ του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI) και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος μαζί με μέλη του ΔΣ, ενημέρωσαν τον κ Κωνσταντίνο Ηροδότου, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και στελέχη του αρμόδιου Τμήματος εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σχετικά με τις δράσεις του Συνδέσμου που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τομέα καθώς επίσης και την προστασία, αλλά και την εκπροσώπηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου.


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ Ιωάννης Γεωργούλας, δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και ότι ευελπιστεί σε μια στενή συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζα της Κύπρου όσον αφορά την εποπτεία των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των ιδρυμάτων πληρωμών, τι αναμένει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από τα εποπτευόμενα ιδρύματα καθώς και οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  των Ην. Εθνών και άλλων χωρών. Τέλος, συμφωνήθηκε η διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Συνδέσμου και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Λευκωσία

1 Ιουνίου 2023