Το μέλλον του ηλεκτρονικού χρήματος

Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, δημιουργώντας νέα μέσα πληρωμών. Αδειοδοτημένες εταιρείες ηλεκτρονικού χρήματος, μπορούν να εκδίδουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικό χρήμα το οποίο ορίζεται ως μια ψηφιακή εναλλακτική λύση στα μετρητά. Οι εταιρείες Ηλεκτρονικών Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί καθώς θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τις αγορές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα Ηλεκτρονικά Ιδρύματα Πληρωμών καθιστούν τις χρηματoοικονομικές υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και προσβάσιμες, ενώ εξασφαλίζουν τα ίδια ή ακόμα και πιο αυστηρά μέτρα ασφάλειας και προστασίας σε σχέση με τις ρυθμιστικές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, παρέχουν στους πελάτες διάφορες επιλογές, όπως σύγχρονες διαδικασίες συμμόρφωσης, ενώ τα προϊόντα τους είναι κατασκευασμένα για την απαιτητική μας γενιά. Ενώ υπάρχουν ομοιότητες με τις παραδοσιακές τράπεζες, την ίδια ώρα υπάρχουν διαφορές στα προϊόντα που προσφέρονται, στην άμεση πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και στην εμπειρία πελάτη που παρέχεται. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση, η Κύπρος έχει σημαντική αύξηση των αδειοδοτημένων Ηλεκτρονικών Ιδρυμάτων Πληρωμών.

Η χώρα μας είναι ένα γνωστό κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με εξαιρετική υποδομή και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και μια κεντρική τράπεζα που έχει βοηθήσει τον τομέα μας να μεγαλώσει. Η παρουσία των εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνολογία, έχει ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη της αγοράς. Αυτές οι εταιρείες έχουν βοηθήσει έμμεσα την ανάπτυξη του τομέα καθώς συνεργάζονται με τα Ηλεκτρονικά Ιδρύματα Πληρωμών και διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό που κατανοεί πώς λειτουργούν τα συστήματα. Η Κύπρος είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που μεταμορφώνεται σε κέντρο τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το επόμενο μεγάλο βήμα θα είναι η αδειοδότηση ενός τραπεζικού φορέα με βάση την τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενθαρρύνει το πλαίσιο αδειοδότησης τραπεζών στη βάση τεχνολογίας. Μια τέτοια άδεια στην Κύπρο, θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη και τη ρυθμιστική σταθερότητα στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ιδρυμάτων Πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν καλύτερες διαδικασίες προκειμένου να αναπτυχθεί κι άλλο ο τεχνολογικός τομέας ο οποίος είναι πλέον ένας από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους στην Κύπρο με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Το

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.